ਇੱਕ ਗਿਰੀ ਸੁਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਦਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ, ਅਤੇ ਇਸੇ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਦੇ ਸੁਆਦ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ ਹਨ. ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਗਿਰੀ ਸੁਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਸਮੇਰ੍ਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਣਾਅ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਗਿਰੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ ਹਾਜਰੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ' ਤੇ ਗਿਰੀ ਸੁਆਦ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਖੋਗੇ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਖਿਚਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ, ਗਿਰੀ ਸੁਆਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਦਕਿ.

 

ਸੁਆਗਤ ਹੈ StrainLists.com

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਹੋ?

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ.