ਬੁਲਾਲਾਨਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਪੀਨ

ਪਲੱਗਇਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਨਾਬਿਸ ਕੀੜੇ ਹੈ. ਇਸ ਸਫ਼ੇ ' ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ.

ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੁਲ ਡਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਧ 200 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਕੈਨਾਬਿਸ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸੇਵਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਹੈ 2 ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ.

ਬੁਲ ਪੌਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਈਕਿੋਬੀਅਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ. ਟੈਰੋਸ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ ਦੇ ਸੈਡੇਟਿਵ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਮਿਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਜੜੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੀਨਲੂਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਮਾਊਸ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟਾ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬੁਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹਨਜੋ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਠਕ ਰਸਾਇਣਕ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ. ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀੜ ਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਕੀੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਸੁਆਗਤ ਹੈ StrainLists.com

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਹੋ?

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ.