5ਵਾਂ ਇਕਾਈ

5ਵਾਂ ਇਕਾਈ - (5th Element)

ਖਿਚਾਅ 5ਵਾਂ ਇਕਾਈ

ਤੱਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਿਚਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਓਗ ਨਾਲ ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ. 5 ਤੱਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁਖ, ਨਿੰਬੂ ਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੁਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਭਾਵ ਿ ਦਮਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ.

ਸੁਆਗਤ ਹੈ StrainLists.com

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਹੋ?

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ.