ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਲੱਕੀ, ਤਣਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,, ਇਸ ਖੋਜ ' ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤਣਾਅ

ਕੈਨਾਬਿਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੁਝ ਦੇ ਇਕ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਨੋ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨਾਬਿਸ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਅਥਾਹ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਰ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ' ਚ ਉਹ ਸਟੀਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ' ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ, ਇੰਡੀਕਾ-ਉੱਚ ਸੀਬੀਡੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਣਾਅ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਨ.

ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਪਲੋਸਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ. ਨਹੀਂਦੋ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ. ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਚਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੁਝ.

ਫਿਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ' ਤੇ ਪਾਇਆ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਖਿਚਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੁਆਗਤ ਹੈ StrainLists.com

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਹੋ?

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ.