ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਜਨ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਤੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕੈਨਾਬਿਸ ਕੀੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ' ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰਕ ਕੈਨਾਬਿਸ ਵਿਚ, ਮਾਈਸੀਸੀਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਟੈਰੈਕਸ ਹੈ, ਔਸਤ ' ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਟੈਪੀਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ 20% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ. ਕੈਨਾਬਿਸ ਪਰੇ, ਕੀੜੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਪਰੋਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ.

ਇੱਕ ਆਮ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐੱਨ ਸੀੀਨ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਇੰਡੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ, ਲੈਬ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਝਾਅ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਇਸੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੌਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਖੋਜ ਜ ਕੰਟਰੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ.

ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਸੀੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਏਐਨਓੈਡ ਦੇ ਕਸਰ -, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਪੀਸੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ. ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਕੈਨਾਬਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸੁਆਗਤ ਹੈ StrainLists.com

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਹੋ?

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ.