ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ

ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ - (Buddha's Smile)

ਖਿਚਾਅ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ

1: 1 ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੰਗ ਦਬਾਅ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਰਹੇ ਹੋ 1:1 ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁਸਕਾਨ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਖਪਤ, ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ.

ਸੁਆਗਤ ਹੈ StrainLists.com

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਹੋ?

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ.